Romeinse-Plankje-Valkenburg-ZH-achterzijde-1-kleinRomeinse-Plankje-Valkenburg-ZH-voorzijde-kleinBij opgravingscampagnes van de Romeinse castella van Valkenburg (ZH) vanaf de jaren veertig tot in de jaren zestig van de vorige eeuw zijn in totaal zo’n 30 fragmenten van schrijfplankjes gevonden.
 
J.E. Bogaers 1 ontcijferde daarvan bij twee stuks een adres in hanenpotenschrift op de achterkant (Tigernilo   mil. Chor. III Gallor(um) en Tulo Loucorum Albano medico).
Romeinse-Plankje-Valkenburg-ZH-achterzijde-2-kleinRomeinse-Plankje-Valkenburg-ZH-binnenzijde-kleinEn later werd dezelfde naam van dat cohort nogmaals op een plankje aangetroffen ( C III Gallorum) 2.
Het meeste van de tabulae uit Valkenburg bleef echter on-onderzocht en verdween nagenoeg anoniem in het depot van het RMO te Leiden.
Vele jaren later zijn ze daar weer uit opgediept en aan een onderzoek onderworpen.
In het navolgende wordt een eerste poging tot duiding en lezing van enkele van deze van schriftsporen voorziene plankjes ondernomen.
 
1. J.E. Bogaers, Tabulae Ceratae p. 67-76 in De Romeinse Castella te Valkenburg Z.H.,1972
2. W. Glasbergen en W. Groenman-van Waateringe, The Pre-Flavian Garrisons ofValkenburg Z.H,1974.    
                                                                                       

Romeinse schrijftafeltjes uit Nederlandse bodem en andere epigrafica

Romeinse Schrijftafels uit Nederlandse bodem en een Romeins militair diploma

Twee Romeinse Schrijftafeltjes uit Nederlandse bodem