Romeinse-Plankje-Velsen-achterkant-kleinRomeinse-Plankje-Velsen-voorkant-kleinIn totaal zijn bij opgravingen in de jaren 1964,1979 en 1989 ca. 35 fragmenten van Romeinse schrijfplankjes te Velsen gevonden.
Aan die vondsten is weinig ruchtbaarheid gegeven, laat staan dat er ooit onderzoek van enige betekenis naar is gedaan. En een proefschrift over het culturele vondstmateriaal van Velsen I komt niet verder dan de plaatsing van een vage foto met een even vaag bijschrift van een tabula serata (sic).

De min of meer toevallige ontdekking van de Velser fragmenten in het depot van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden en de beschikbaarstelling van digitale foto's leidde in 2009-2010 tot de ontcijfering van de tekst, door J.A.D. Zeinstra, van het best bewaarde exemplaar uit de collectie schrijfplankjes van Velsen.

Het gaat om het tweede paneel van een diptychon of triptychon (tweeledig of drieledig schrijftafeltje). De voorkant bevat een tekst van acht regels waarin sprake is van de inbeslagneming van goederen (commeatus captio) en de weigering hierover een gerechtelijke uitspraak te vragen (iudicii iuris reiectio), de achterzijde vermeldt de naam van de schrijver (auctor) van het stuk, de prefect van een cohort met de naam D. Velius of D. Iulius.
 

Romeinse schrijftafeltjes uit Nederlandse bodem en andere epigrafica

Romeinse Schrijftafels uit Nederlandse bodem en een Romeins militair diploma

Twee Romeinse Schrijftafeltjes uit Nederlandse bodem